Spoločenstvo vlastníkov bytov 6 b. j., Kamienka č. 28